[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Xmca-l] Re: The Nordic ISCAR 2013 anthologyHej 

 

5 lördagar framöver har jag Tankar för dagen på radions P1, klockan 06.03… med repris på kvällen 21.45.

Du kan lyssna när du vill (om du vill) på nätet

 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/388864?programid=1165

 

Leif

 

 

14 feb 2014 kl. 14:23 skrev Hans Knutagård <hans.knutagard@hkr.se>:

> Dear friends,
> 
> for your information:
> 
> Finally – the Nordic ISCAR 2013 anthology is completed!
> 
> [
> http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A696493%2FFULLTEXT01.pdf&h=HAQET2Ko_&enc=AZM8O54UTEF9q1cPX8r8Wh99fCCUaj6Gb5YhleMYwdQo0qJRoaowW0IHxb0znnPcTABQyrOsYUzlbUH1jUhRedxqbFvm4WtagzHrOC7soREYaM8J3dV4o0Qco
> NE5MNrrsvG_EixECekFurrFHde-ra4X&s=1
> ]http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:696493/FULLTEXT01.pdf
> 
> Yours
> Hans Knutagård
> 
> Universitetslektor i socialt arbete/Senior Lecturer in social work
> Sektionen för hälsa och samhälle/Department of Health and Society
> 291 88 Högskolan Kristianstad/SE-291 88 Kristianstad University, Sweden
> Tel: 044-20 38 25 / Phone +46 (0)44-20 38 25
> e-mail: hans.knutagard@hkr.se
>