[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Xmca-l] Re: SorryThanks very much for sending, Hans.

mike


2014-02-14 5:56 GMT-08:00 Leif Strandberg <leifstrandberg.ab@telia.com>:

> Hej Hans,
>
> så nu... funkar det
>
> tack för din/er sammanställning... jag hade tänkt komma men min mamma
> begravdes precis de där dagarna... nästa gång kommer jag
>
> hoppas det är bra med dig
> med mig är det bra
>
> bor numera i Hälsingland
>
> Leif
>
>
> 14 feb 2014 kl. 14:47 skrev "Hans Knutagård" <hans.knutagard@hkr.se>:
>
> > I am sorry, do not know whar happened to the link. Here it come again
> >
> > http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:696493/FULLTEXT01.pdf
> >
> > Yours
> >
> > Hans
> >
>
>
>