[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Xmca-l] Re: SorryHej Hans,

så nu… funkar det

tack för din/er sammanställning… jag hade tänkt komma men min mamma begravdes precis de där dagarna… nästa gång kommer jag

hoppas det är bra med dig
med mig är det bra

bor numera i Hälsingland

Leif


14 feb 2014 kl. 14:47 skrev "Hans Knutagård" <hans.knutagard@hkr.se>:

> I am sorry, do not know whar happened to the link. Here it come again
> 
> http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:696493/FULLTEXT01.pdf
> 
> Yours
> 
> Hans
>